مثلث آمار, آماردان و آمارخوان

مشک آن است که خود ببويد،  نه آنکه عطار بگويد

 

بکوشيم علم را برای دانستن فرا بگيريم نه برای بازگو کردن؛ چراکه گويندگان علم بسيارند و عاملان آن کم 

 

 

مطالعه مطالب اين سايت مخصوص کليه گروه هاي سني با هر سطح سوادي است.

جالب است بدانيد که دوره آموزشي سواد آماري  حتي براي کارشناسان ارشد آمار نيز برگزار مي شود.

مطالب آموزشي سواد آماري ساده ولي کليدي و حساس است که دانش آن براي همه جالب ميباشد.

جهت ثبت نام بر روي کليد "ثبت نام در سايت" کليک کنيد

 

 

 

هرچيزی بسيار شود خوار و ارزان گردد مگر دانش

 

 

 

مقالات خود را به آدرس پست الکترونيک زير ارسال نماييد

A.Ashofteh@savadeamari.com

 

 

  موضوع:  سواد آماری

welcome

  مدت ارايه: سي و نه دقيقه

  ارايه کنندهافشين آشفته

 

  موضوع: کاربرد فرايندهای تصادفي در مديريت منابع انساني

welcome

  مدت ارايه: هشت دقيقه

  ارايه کننده:  حميد پزشک

 

  موضوع: امنيت شهروند الکترونيکي و مديريت اطلاعات

welcome

  مدت ارايه: نه دقيقه

  ارايه کنندهافشين آشفته

 

  موضوع:  تصویر تصادفی چندوجهی های بعدبالا و پیامدهای آماری

دکتر کسری علیشاهی

  مدت ارايه:  يک ساعت و دوازده دقيقه

  ارايه کننده کسری علیشاهي

 

  موضوع: الزامات سفر به مديريت اطلاعات

welcome

  مدت ارايه: چهار دقيقه

  ارايه کنندهافشين آشفته

 

  موضوع:  مدل های اماری ما در ابعاد بالا چه قدر معتبرند؟ بخش2

دکتر علی شجاعی2

  مدت ارايه:

  ارايه کنندهعلي شجاعي

 

  موضوع:  مدل های اماری ما در ابعاد بالا چه قدر معتبرند؟ بخش1

دکتر علي شجاعي

  مدت ارايه:  يک ساعت و  ده دقيقه

  ارايه کنندهعلي شجاعي

 

  موضوع:مديريت اطلاعات و سواد آماری4

welcome

  مدت ارايه: هجده دقيقه

  ارايه کنندهافشين آشفته

   

موضوع:مديريت اطلاعات و سواد آماری3

welcome

  مدت ارايه: پنج دقيقه

  ارايه کنندهافشين آشفته

  

موضوع:مديريت اطلاعات و سواد آماری2

welcome

  مدت ارايه: نه دقيقه

  ارايه کنندهافشين آشفته

   

  موضوع:مديريت اطلاعات و سواد آماری1

welcome

  مدت ارايه: دوازده دقيقه

  ارايه کنندهافشين آشفته