مثلث آمار, آماردان و آمارخوان

مشک آن است که خود ببويد،  نه آنکه عطار بگويد

 

بکوشيم علم را برای دانستن فرا بگيريم نه برای بازگو کردن؛ چراکه گويندگان علم بسيارند و عاملان آن کم 

 

 

مطالعه مطالب اين سايت مخصوص کليه گروه هاي سني با هر سطح سوادي است.

جالب است بدانيد که دوره آموزشي سواد آماري  حتي براي کارشناسان ارشد آمار نيز برگزار مي شود.

مطالب آموزشي سواد آماري ساده ولي کليدي و حساس است که دانش آن براي همه جالب ميباشد.

جهت ثبت نام بر روي کليد "ثبت نام در سايت" کليک کنيد

 

 

 

هرچيزی بسيار شود خوار و ارزان گردد مگر دانش

 

 

 

مقالات خود را به آدرس پست الکترونيک زير ارسال نماييد

A.Ashofteh@savadeamari.com

 

  موضوع:  کاربرد قابلیت اطمینان  در فرآیند نت صنعت سیمان

welcome

  تاريخ ارايه: بهمن ماه نود و دو

  تهيه کننده محمد شعبانی

  موضوع:  آمار دستاورد قرن بيستم

welcome

  تاريخ ارايه: آبان ماه نود و دو

  تهيه کننده ابراهيم نصيری فر

  موضوع:  ملاحظاتي دربارة تاريخ آمار و احتمال

welcome

  تاريخ ارايه: شهريور ماه نود و دو

  تهيه کننده:  دکتر محمدقاسم وحيدی اصل

 

  موضوع:  رابطه آمار و فناوری روز دنيا

welcome

  تاريخ ارايه: مرداد ماه نود و دو

  تهيه کننده افشين آشفته

  موضوع:  سال جهاني آمار و سواد آماري

welcome

  تاريخ ارايه: ارديبهشت ماه نود و دو

  تهيه کننده افشين آشفته

  موضوع:  سواد آماری داده های زندگی را قابل اعتماد می کند

welcome

  تاريخ ارايه: فروردين ماه نود و دو

  تهيه کننده:  سيد علی وکيل قاهاني

 

  موضوع: لزوم بازنگری مباحث آماری برای مدیران و حرکت به سوی رویکرد سواد آماری

welcome

  تاريخ ارايه: بهمن ماه نود و يک

  تهيه کننده:  افشين آشفته