مثلث آمار, آماردان و آمارخوان

مشک آن است که خود ببويد،  نه آنکه عطار بگويد

 

بکوشيم علم را برای دانستن فرا بگيريم نه برای بازگو کردن؛ چراکه گويندگان علم بسيارند و عاملان آن کم 

 

 

مطالعه مطالب اين سايت مخصوص کليه گروه هاي سني با هر سطح سوادي است.

جالب است بدانيد که دوره آموزشي سواد آماري  حتي براي کارشناسان ارشد آمار نيز برگزار مي شود.

مطالب آموزشي سواد آماري ساده ولي کليدي و حساس است که دانش آن براي همه جالب ميباشد.

جهت ثبت نام بر روي کليد "ثبت نام در سايت" کليک کنيد

 

 

 

هرچيزی بسيار شود خوار و ارزان گردد مگر دانش

 

 

 

مقالات خود را به آدرس پست الکترونيک زير ارسال نماييد

A.Ashofteh@savadeamari.com

موضوع:گفت‌وگوي با پروفسور ماه بانو تاتا

welcome

  تاريخ ارايه: بيست و هشتم آبان ماه نود

  تهيه کننده: آزاده مختاری

 

موضوع:رنسيس ليكرت و مقیاس لیکرت

welcome

  تاريخ ارايه: ششم مهرماه نود

  تهيه کننده: عیسی احمدی

 

موضوع: اهمیت علم آمار

welcome

  تاريخ ارايه: يازدهم شهريورماه نود

  تهيه کننده: دکتر علي رحيم پور

 

موضوع: برخي نکات در رابطه با تورم

welcome

  تاريخ ارايه: ششم مردادماه نود

  تهيه کننده: وبگاه سواد آماری

 

موضوع: آخرين کلمات برخي در پايان زندگي ...

welcome

  تاريخ ارايه: نهم تيرماه نود

  تهيه کننده: وبگاه سواد آماری

 

موضوع: پاسخ به مقاله‌اي تخريبي با محتوای نادرست در رابطه با علم آمار با عنوان "علم آمار، ويراني از درون" در کمتر از يک سال از روز جهاني آمار!!!

welcome

  تاريخ ارايه: بيستم خردادماه نود

  تهيه کننده: دکتر محمدرضا مشکانی و افشين آشفته (با تشکر از انجمن آمار ايران)

 

موضوع: در روزگاران گذشته استفاده و سوء استفاده از آمار

welcome

  تاريخ ارايه: هشتم خردادماه نود

  تهيه کننده: وبگاه سواد آماری