مثلث آمار, آماردان و آمارخوان

مشک آن است که خود ببويد،  نه آنکه عطار بگويد

بکوشيم علم را برای دانستن فرا بگيريم نه برای بازگو کردن؛ چراکه گويندگان علم بسيارند و عاملان آن کم 

 

مطالعه مطالب اين سايت مخصوص کليه گروه هاي سني با هر سطح سوادي است.

جالب است بدانيد که دوره آموزشي سواد آماري  حتي براي کارشناسان ارشد آمار نيز برگزار مي شود.

مطالب آموزشي سواد آماري ساده ولي کليدي و حساس است که دانش آن براي همه جالب ميباشد.

جهت ثبت نام بر روي کليد "ثبت نام در سايت" کليک کنيد

 

هرچيزی بسيار شود خوار و ارزان گردد مگر دانش

 

مقالات خود را به آدرس پست الکترونيک زير ارسال نماييد

A.Ashofteh@savadeamari.com

موضوع: آمار نبودنش مشكل‌زا و بودنش بحران‌ساز است

welcome

  تاريخ ارايه: بيست و نهم فروردين ماه نود

  تهيه کننده: مجيد رجبي

 

موضوع: توابع آماری در اکسل

welcome

  تاريخ ارايه: پانزدهم فروردين ماه نود

  تهيه کننده: محمد جعفری

 

موضوع: خبرنامه روز جهانی و هفته آمار در ایران

welcome

  تاريخ ارايه: پنجم اسفندماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: انجمن آمار ايران

 

موضوع: گزارش روز جهانی و هفته آمار در ایران به زبان انگليسي

welcome

  تاريخ ارايه: بيست و نهم بهمن ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: دکتر علی رجالي، دکتر احمد پارسيان، دکتر نصرالله ايران پناه

 

موضوع: بيان آمار به درصد براي ساده کردن يا سادگي کردن

welcome

  تاريخ ارايه: بيستم دی ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: افشين آشفته

 

موضوع: نرخ بيکاری و عوامل موثر در آن

welcome

  تاريخ ارايه: دهم دی ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: قهرمان روغني شهرکي