مثلث آمار, آماردان و آمارخوان

مشک آن است که خود ببويد،  نه آنکه عطار بگويد

بکوشيم علم را برای دانستن فرا بگيريم نه برای بازگو کردن؛ چراکه گويندگان علم بسيارند و عاملان آن کم 

 

مطالعه مطالب اين سايت مخصوص کليه گروه هاي سني با هر سطح سوادي است.

جالب است بدانيد که دوره آموزشي سواد آماري  حتي براي کارشناسان ارشد آمار نيز برگزار مي شود.

مطالب آموزشي سواد آماري ساده ولي کليدي و حساس است که دانش آن براي همه جالب ميباشد.

جهت ثبت نام بر روي کليد "ثبت نام در سايت" کليک کنيد

 

هرچيزی بسيار شود خوار و ارزان گردد مگر دانش

 

مقالات خود را به آدرس پست الکترونيک زير ارسال نماييد

A.Ashofteh@savadeamari.com

 

موضوع: آشنايي دانش آموزان با مفاهيم آماري

welcome

  تاريخ ارايه: بيست و نهم آذر ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: مرضيه شاهمندي

 

  موضوع: آمار سياسي يا سياست آماري - قسمت دوم

  تاريخ ارايه: بيست و سوم آذر ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: دکتر حسن دوستي، رضا بيدخاني، سيدجمال موسوي

 

موضوع: چند نمودار آماری و ترفند عمق در نمودارهای سه بعدی

welcome

  تاريخ ارايه: هفدهم آذر ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: افشين آشفته

 

موضوع: نقش آمار در توسعه پايدار و چالش هاي پيش رو

welcome

  تاريخ ارايه: دهم آذر ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: آيت اله موسوي ـ سردار مرادي

 

موضوع: چگونه با آمار يک بازی سود ده طراحی کنيم

welcome

  تاريخ ارايه: سوم آذر ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: سپيده سروش مهر

 

موضوع: داستان آماردان، شاخص‌ قيمت، شاخص تورم و ترفندهاي آماري

welcome

  تاريخ ارايه: اول آذر ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: افشين آشفته