مثلث آمار, آماردان و آمارخوان

مشک آن است که خود ببويد،  نه آنکه عطار بگويد

 

 

 

علم بدون عمل، پا نهادن در بيراهه است که هر چه شتاب گيرد دورتر شود   

 

 

 

 

مطالعه مطالب اين سايت مخصوص کليه گروه هاي سني با هر سطح سوادي است.

جالب است بدانيد که دوره آموزشي سواد آماري  حتي براي کارشناسان ارشد آمار نيز برگزار مي شود.

مطالب آموزشي سواد آماري ساده ولي کليدي و حساس است که دانش آن براي همه جالب ميباشد.

جهت ثبت نام بر روي کليد "ثبت نام در سايت" کليک کنيد

 

 

 

هرکس دانش بياموزد تا بزرگی کند، نادان بميرد

 

 

مقالات خود را به آدرس پست الکترونيک زير ارسال نماييد

A.Ashofteh@savadeamari.com

  موضوع: آمار سياسي يا سياست آماري

  تاريخ ارايه: بيستم آبان ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: دکتر حسن دوستي، رضا بيدخاني، سيدجمال موسوي

 

  موضوع: مثالي واقعي از ترفند نمودارها

  تاريخ ارايه: چهاردهم آبان ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: سايت سواد آماري

 

 موضوع: سواد آماري (قسمت  اول) - آمار چيست؟

  تاريخ ارايه: دهم آبان ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: دکتر محمد رضا مشکاني

 

 موضوع: ميزان ارتباط قيمت مسکن ونهاده‌هاي مرتبط از نگاه آماري

  تاريخ ارايه: هفتم آبان ماه هشتاد و نه

  تهيه کننده: ابراهيم نصيري فر

 

  موضوع: آمار در ايران

  تاريخ ارايه: اول آبان ماه هشتاد و نه (روز ملي آمار مبارک باد)

  تهيه کننده: سيد مهدي اميرجهانشاهي

 

  موضوع: سواد آماري يک توانايي و قابليت است

  تاريخ ارايه: اول آبان ماه هشتاد و نه (روز ملي آمار مبارک باد)

  تهيه کننده:دکتر محمد جعفر عميدي

 

  موضوع: ترفند نمودارهای آماري

  تاريخ ارايه: اول آبان ماه هشتاد و نه (روز ملي آمار مبارک باد)

  تهيه کننده: افشين آشفته

 

  موضوع: ترفند سوالات جهت دار

  تاريخ ارايه: بيست و هشتم مهر ماه هشتاد و نه (روز جهاني آمار مبارک باد)

  تهيه کننده: افشين آشفته